Безпека інформації

Розмежування доступу користувачів

Розмежування доступу до функціональних можливостей системи встановлюється як для окремих користувачів, так і для груп користувачів по відділах підприємства. Обмеження встановлюються як до даних, так і до функцій системи. Можливі обмеження доступу до інформації та до програмних функцій, які описані в наступній таблиці.

Окремі пункти меню / інтерфейси / вікна програми

Окремі об'єкти, поверхи

Окремі реєстри та інші дані

Механізми забезпечення безпеки

З'єднання між клієнтом і сервером встановлюється по протоколу SSL

Доступ до системи і даними регламентується через логін, пароль і IP адреса (опція). Пароль зберігається в зашифрованому вигляді.

Ведення ЛОГ-списку всіх змін в системі і дій користувачів, що забезпечує персональну відповідальність користувача.

Всі дані зберігаються в одному місці, на захищеному сервері, і не дублюються на комп'ютері.

Використання клієнт-серверної архітектури доступу до даних. Відключення будь-якого користувача автоматично припиняє доступ користувача до даних.

Щомісячне / щотижневе / щоденне резервне копіювання даних. Забезпечує можливість відновлення втрачених даних при помилці користувачів (вилучення даних і т.д.) або при виході з ладу технічних засобів сервера.

Сервер знаходиться у замовника.